sold out

Sagradong Testamento Ng 24 Ancianos

FREE FREE

{{ vm.totalReviews }} Review(s)

Description:

Description:

  • ...Proteksiyon
  • ...Depensa
  • ...Kaligtasan
  • ...Panggagamot
  • ...Swerte¬†

  • E-books is also available PDF File format via email address. Just provide your email add. E-book price is Php450.00 only. Hussle free in just a second you can have a book.

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 3-6 days)

Please select product attribute below to be able to add this product to cart
Please select product attribute below to be able to add this product to cart

Selected:
{{ attribute.attributeName }}: {{ attribute.label }}, Price: FREE FREE

Sold Out


Ang testamento na ito ay naglalahad ng mga kababalaghan at kamangha-manghang mga bagay na maaari mong makamtan sa pamamagitan ng tulong ng 24 ancianos ng Diyos. Ang 24 ancianos o 24 na kanunu-nunoan na nakapalibot sa trono ng Diyos sa langit ay mababasa natin sa hayag na kasulatan ang Biblia. Ito ay mababasa sa aklat ng Mga Pahayag Kapitulo 4 Bersikulo 4. Bagaman ay hindi naihayag ang kanilang mga pangalan sa bibliam ngunit dito sa karunongang lihim natin malalaman ang kabuoang pangalan nila ng mga ito at ang kanilang mga katungkolan. Mapalad ang mga taong magtatangan ng aklat na ito sapagkat malalaman nila papaano tumawag sa 24 ancianos ng Dios upang maging gabay, patnubay, at tagasaklolo sa oras nng pangangailangan at kagipitan.

Get your ebook here : Sagradong Testamento Ng 24 Ancianos - PayhipWrite a review
{{ vm.totalReviews }} Review(s)
Verified Purchase
{{review.content}}
{{ review.firstName }} {{ review.lastName }}
{{ review.createdAt | date: 'MM/dd/yyyy' }}
Agimat, Anting-anting, Medalyon, Karunongang Lihim, Esoteriko, Kapangyarihan, Panggagamot
top