Aklat Ng Consagracion

Karunongang Lihim ukol sa konsagrasyon, pagbuhay at pagbabasbas ng mga gamit espirituwal upang itoy magkaroon ng bisa at kapangyarihan.

Ang Bukal Ng Buhay

Mga Sagradong Karunongan Ukol Sa Pagpapahaba Ng Buhay

Aklat Ng Medium

Mga Gabay Sa Pag-aaral Ng Espiritismo

Fardazcion

Makapangyarihang Aklat Ng Pamamarusa At Tigalpo

Testamento Ng Mahimalang Medalya Ni San Benito

Mga Pamamaraan Ng Pag-aalaga At Paggamit Ng Medalya Ni San Benito

Espiritu Medica

Mahiwagang Aklat Sa Panggagamot

Libro Sagrado De 28 Familiaris

Ang Karunongang Lihim Ng 28 Familiaris

Testamento Sagrado Del Virgenes Maria

Ang Karunongang Lihim Ukol Kay Birheng Maria

Kapangyarihan Ng Halaman

Gabay Sa Pag-aaral Ng Albularyo (Herbal Medicine Practitioners)

Karunongan Ng Deus

Ang Lihim Na Karunongan Ng Deus

Aklat Ng A-Zeta

Mga Sagradong Karunongang Ng A-zeta

Aklat Ng Y-Zeta

Mga Sagradong Karunongan Ukol Sa Y-Zeta

KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AHAYAHA

Mga Sagradong Karunongan Ni Ahayaha

KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AZAHAZA

Mga Sagradong Karunongan Ni Azahaza

Ang Karunongang Lihim Ng Atardar

Mga Gabay At Karunongan Ukol Sa Paggamit Ng Medalyang Atardar

Alpha Et Omega

Karunongang Lihim Ukol Sa Deus Alpha Et Omega

Ang Bukal Ng Buhay

Karunongang Lihim Ukol Sa Pagpapahaba Ng Buhay

Testamento Ng Trespicos A.A.A - Roma

Karunongang Lihim Ukol Sa Medalyang Tatsulok Na May Isang Mata o Solo Matam

Santisima Trinidad Micam

Karunongang Lihim Ng STM

Secretong Aklat Ng Mandirigma

Mga Sekreto Sa Pakikipagdigmaan

Cinco Vocales

Karunongang Lihim Ng Cinco Vocales

Libro Dela Suerte

Mga Sagradong Karunongan Ukol Sa Paghahanapbuhay

Obra Sarata Cadena De Amor

Mga Sagradong Karunongan Ukol Sa Panghalina At Gayuma

Arkanghel Metatron

Hari Ng Kidlat

Semiforas Vocales Protection & Lucky Charm Medal

Proteksiyon laban sa lahat na uri ng kasamaan dito sa lupa.

Miracle Oil For Healing & Protection Against Bad Elements and Bad Spirits

Proteksiyon sa kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, usog at bati. Depensa sa trahediya, aksidente at kalamidad. Depensa sa aswang, lamang-lupa, masasamang elemento at masasamang nilalang. Ang langis ay kusang kumukulo kung ikaw ay malapit sa kapahamakan at kapanganiban. Mainam na gamitin sa panghihilot. Maaaring lagyan ng langis ng niyog ng gawa sa araw ng biyernes o martes kung maubosan ng laman. Mas mainam ang langis ng niyog na may isang mata, walang mata o isang mata at isang bibig. May dignum santo kristo sa loob ng bote at ibang sangkap. Consagrado.

EL LIBRO SECRETO DE LAS LLAVES DEL MEDALLĂ“N

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA SUSI/LLAVES NG MGA MEDALYON UPANG UMANDAR ANG PWERSA, BISA AT KAPANGYARIHAN NITO. ITO AY INUUSAL TATLONG BESES NG MAY TANGAN NG MEDALYA BAGO MATULOG, PAGKAGISING SA UMAGA AT BAGO UMALIS NG BAHAY. PAGKATAPOS NA MAUSAL ANG SUSI AYON SA KANYANG MEDALYON AY HUMALIK SA MEDALYON. ANG PAG-USAL NG SUSI NG MEDALYON AY GINAGAWA PAGKATAPOS MAKAPAGDASAL NG ISANG AMA NAMIN NA SIYANG NAGPAPAOBRA SA MGA SUSI NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO. IPINAALALA NAMAN SA MGA GAGAMIT NG MGA SUSI NA ITO NA HUWAG GUMAWA NG KASAMAAN SA KAPWA AT MANATILING MAGPAPAILALIM SA KALOOBAN NG DIOS AMANG MAYLIKHA SA ATIN UPANG KASIHAN KAYO NG ESPIRITO SANTO NA SIYANG GUMAGABAY SA LAHAT NA INYONG TANGAN. MGA SUSI SA PAGPAPAANDAR NG MGA MEDALYANG BAKAL.