sold out

Alpha et Omega Protection & Lucky Charm Medallion

FREE FREE

{{ vm.totalReviews }} Review(s)

Description:

Description:

  • Kaligtasan
  • Depensa
  • Proteksiyon
  • Pangontra
  • Panggagamot
  • Swerte
  • It comes with manual book

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 4-6 working days)

Please select product attribute below to be able to add this product to cart
Please select product attribute below to be able to add this product to cart

Selected:
{{ attribute.attributeName }}: {{ attribute.label }}, Price: FREE FREE

Sold Out


Alpha et Omega, isa sa pinakabantog na titulo ng Deus sa sangkalangitan at sangkalupaan na ang ibig sabihin ay siya ang ang Simula at Siya din ang wakas. Mapalad ang magtataglay ng kanyang titulo at isinasabuhay sa araw-araw ang Kanyang kalooban sapagkat sila'y maligtas sa amunamg uri ng kapahamakan at kapanganiban. Katuparan ng mga mabubuting kahilingan at kagalingan sa mga karamdaman. Mapalad sa paghahanap-buhay anumang uri ito basta nasa marangal na pamamaraan.
Natatarok ng Deus ang puso at isipan ng bawat tao at nalalaman niya ang mga gawang lihim at hayag. Hayaang ang Deus Alpha et Omega na siyang maging sentro sa iyong buhay ang Kanyang kalooban ang siyang mangunguna bago ang sa atin.
Upang makakuha ng medalyang ito, maaaring bisitahin ang ating Official website https://talamebs.myecomshop.com or https://payhip.com/talamebs
Maari ring kunin ito via COD / COP, Kompletohin lamang ang mga sumusunod;
PANGALAN
KOMPLETONG ADDRESS
CP NUMBER
at isend sa numerong 09107374233
at kung COP naman ay ilagay lamang ang address ng lbc branch kung saan ito nais kukunin.
Ang medalyang iyo ay may kasamang aklat na siyang maging gabay sa taong magtataglay nito, nasa aklat ang lihim na karunongan sa medalyang ito.Write a review
{{ vm.totalReviews }} Review(s)
Verified Purchase
{{review.content}}
{{ review.firstName }} {{ review.lastName }}
{{ review.createdAt | date: 'MM/dd/yyyy' }}
Agimat, Anting-anting, Medalyon, Karunongang Lihim, Esoteriko, Kapangyarihan, Panggagamot
top