sold out

FREE FREE

Semiforas Vocales Protection & Lucky Charm Medal

{{ vm.totalReviews }} Review(s)

Description:

  • Kaligtasan sa kapahamakan
  • Kaligtasan sa kapanganiban
  • Tulong sa oras ng kagipitan
  • Saklolo sa mga trahediya at kalamidad
  • Taga-iwas sa gulo
  • Pandagdag sa lakas ng katawan
  • Panatilihin ang mabuting kalusogan
  • Kinatatakotan ng masasamang espiritu, masasamang nilalang at mga mangkukulam
  • Proteksiyon laban sa kulkam, barang,. tigalpo, palipad-hangin at iba pang epekto ng maiitim na mahika

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 4-6 working days)

Please select product attribute below to be able to add this product to cart
Please select product attribute below to be able to add this product to cart

Selected:
{{ attribute.attributeName }}: {{ attribute.label }}, Price: FREE FREE

Sold Out


Ito ay gamit sa kalupaan na nagpapasuko sa lahat na mga espiritung mapaminsala, panupil at pangsuheto sa mga taong mapangligalig. Proteksiyon sa panggagamotan, atake pisikal at espirituwal at tulong sa panggagamot. Mapalad ang mga taong magtatangan nito silay sasaklolohan palagi sa oras ng kagipitan at kapanganiban.

Gawin lamang ang mga mabubuting bagay at pagtulong sa kapwa na ikalulugod ng Amang Maylikha upang ang kahilingan ay laging maisakatuparan sa tulong ng mga Dibino sa langit. 


Write a review
{{ vm.totalReviews }} Review(s)
Verified Purchase
{{review.content}}
{{ review.firstName }} {{ review.lastName }}
{{ review.createdAt | date: 'MM/dd/yyyy' }}
Agimat, Anting-anting, Medalyon, Karunongang Lihim, Esoteriko, Kapangyarihan, Panggagamot
top