sold out

FREE FREE

Miracle Oil For Healing & Protection Against Bad Elements and Bad Spirits

{{ vm.totalReviews }} Review(s)

Description:

  • Proteksiyon
  • Depens
  • Kaligtasan
  • Pangontra
  • Suwerte

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 5-10 days)

Please select product attribute below to be able to add this product to cart
Please select product attribute below to be able to add this product to cart

Selected:
{{ attribute.attributeName }}: {{ attribute.label }}, Price: FREE FREE

Sold Out


Proteksiyon sa kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, usog at bati. Depensa sa trahediya, aksidente at kalamidad. Depensa sa aswang, lamang-lupa, masasamang elemento at masasamang nilalang. Ang langis ay kusang kumukulo kung ikaw ay malapit sa kapahamakan at kapanganiban. Mainam na gamitin sa panghihilot. Maaaring lagyan ng langis ng niyog ng gawa sa araw ng biyernes o martes kung maubosan ng laman. Mas mainam ang langis ng niyog na may isang mata, walang mata o isang mata at isang bibig. May dignum santo kristo sa loob ng bote at ibang sangkap. Consagrado.


Write a review
{{ vm.totalReviews }} Review(s)
Verified Purchase
{{review.content}}
{{ review.firstName }} {{ review.lastName }}
{{ review.createdAt | date: 'MM/dd/yyyy' }}
Agimat, Anting-anting, Medalyon, Karunongang Lihim, Esoteriko, Kapangyarihan, Panggagamot
top