sold out

FREE FREE

Medalyang Mariang Bukas Ang Palad

{{ vm.totalReviews }} Review(s)

Description:

  • Protection sa kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, bati, usog at lason espirituwal
  • Depensa sa kulog, kidlat, bala at patalim
  • Kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban
  • Katuparang ng kahilingan
  • Suwerte sa hanap-buhay at buhay pag-ibig

Guaranteed safe checkout: PAYPAL | VISA | MASTERCARD

Click 'Add To Cart' button to order yours now!

(You will receive your order within 3-6 days)

Please select product attribute below to be able to add this product to cart
Please select product attribute below to be able to add this product to cart

Selected:
{{ attribute.attributeName }}: {{ attribute.label }}, Price: FREE FREE

Sold Out


Ang medalya na ito ay hango pa sa mga sinaunang mga kanunununoan, kapag dinadala ito ng tao na may matinding pananalig sa Deus at sa gamit na ito ay hinding hindi masusupil ng kahit sinong manggagawa ng kasamaan. Mainam na proteksyon laban sa mga mahikang itim, masasamang nilalang at masasamang espiritu. Ito rin ay nagbibigay tagumpay sa mga taong naghahanapbuhay ng marangal sa harap ng Amang YHWH. Mainam dalhin ng mga taong nagmamay-ari ng mga negosyo. Proteksyon din ito sa lahat na uri ng kapanganiban, kapahamakan, trahedya, aksidente, kalamidad at tukso.

Paalala : Sa lahat na nagnanais magtangan ng medalyang ito, kinakailangan ang pagpapakumbaba, mapagbigay sa kapwa.


Write a review
{{ vm.totalReviews }} Review(s)
Verified Purchase
{{review.content}}
{{ review.firstName }} {{ review.lastName }}
{{ review.createdAt | date: 'MM/dd/yyyy' }}
Agimat, Anting-anting, Medalyon, Karunongang Lihim, Esoteriko, Kapangyarihan, Panggagamot
top